Brev fra ENNHRI til den ukrainske NHRIen

ENNHRI Official Letter to the Ukrainian Parliament Commissioner for Human Rights (pdf) 106.74 KB

I dag uttrykte ENNHRI (den europeiske sammenslutningen av nasjonale menneskerettighetsinstitusjoner) sin støtte til Ukrainas parlamentariske ombudsmann for menneskerettigheter i et brev.

NIM vil gjerne på samme måte uttrykke solidaritet med ombudsmannen, vår søsterinstitusjon i Kiev, i denne kritiske og farlige tiden. Våre tanker går til alle medarbeiderne og deres familier og til det ukrainske folk. ENNHRI forsøker å være i løpende kontakt med lederen for NHRIen, Lyudmyla Denisova, men dette er utfordrende på grunn av situasjonen i landet.