Europarådet ekskluderer Russland permanent – ICJ beorder Russland å stoppe krigen

Kart over Ukraina med blå og gule farger på mørk blå bakgrunn

Dagen etter Russlands startet invasjonen av Ukraina besluttet Europarådet å suspendere Russlands medlemskap midlertidig

Les vår forrige oppdatering (2. mars 2022)

Europarådet har nå besluttet å ekskludere Russland permanent. Det betyr at Russland ikke lenger vil være medlem av organisasjonen, og dette omfatter også Den europeiske menneskerettsdomstolen (EMD). Russland ble medlem i Europarådet den 28 februar 1996, og er det første landet som har blitt ekskludert. I en felles uttalelse fordømmer lederne av Europarådet det urettmessige og uprovoserte angrepet på Ukraina, og uttrykker solidaritet med både Ukraina og den russiske befolkningen, som nå er fratatt beskyttelsen fra Europarådet og EMD.

Den internasjonale domstolen (ICJ) har i en midlertidig avgjørelse beordret Russland til å stanse sine militære operasjoner i Ukraina. Dommerne fra Kina og Russland stemte imot, mens de 13 øvrige dommerne stemte for. Avgjørelsen er bindende for partene, men domstolen har ingen sanksjonsmuligheter.

Les avgjørelsen fra ICJ her.

Ukrainas president Volodomyr Zelenskyj har uttalt at avgjørelsen er en total seier.