Endringer i konfliktrådsloven og straffeloven mv. (strafferettslige reaksjoner for ungdom)

NIM-H-2024-018
Høring - endringer i konfliktrådsloven og straffeloven mv. (strafferettslige reaksjoner for ungdom) (pdf) 85.61 KB

NIM har avgitt høringsuttalelsen til forslag om endringer i konfliktrådsloven og straffeloven mv. (strafferettslige reaksjoner for ungdom). NIM vurderer ivaretakelse av barnekonvensjonen og EMK ved ungdomsstraffen.