Arkitektonisk utforming av sykehus og forholdet til barns rettigheter

NIM-U-2023-001
Forside til dette dokumentetArkitektonisk utforming av sykehus og forholdet til barns rettigheter (pdf) 327.39 KB

På bakgrunn av en henvendelse fra Sonja Victorias Stiftelse har NIM sett på hvilke krav som kan stilles til utformingen av offentlige bygg, for eksempel sykehus, når det gjelder utredningen av forholdet til barns rettigheter.