Forside: Rus og menneskerettigheter
rapport

Rus og menneskerettigheter

Det er flere utfordringer knyttet til realiseringen av menneskerettighetene til personer som bruker ulovlige rusmidler i Norge. Det kommer frem i denne rapporten fra NIM. Flere av funnene er alvorlige og bør følges opp av myndighetene. I rapporten fremmes ni anbefalinger til myndighetene om hvordan rusbrukeres menneskerettigheter kan styrkes.

Formålet med rapporten er å skape større bevissthet om statens menneskerettslige forpliktelser på rusfeltet, og hvor godt de er ivaretatt. NIM har sett på følgende områder:

  • Avkriminalisering av befatning med mindre mengder narkotika til eget bruk
  • Politiets bruk av tvangsmidler i mindre narkotikasaker
  • Beskyttelsestiltak overfor voldsutsatte i aktiv rus
  • Kontrolltiltak i legemiddelassistert rehabilitering (LAR)
  • Behandlingstilbudet til personer med samtidige rusproblemer og psykiske lidelser
  • Forebyggings- og behandlingstilbudet til barn, herunder ruskontrakter, hjelpetilbudet til barn med samtidige rusproblemer og psykiske lidelser og hjelpetilbudet til barn som bruker rusmidler og som bor på barnevernsinstitusjon.
  • Rusbrukeres diskrimineringsvern

Rus og menneskerettigheter

NIMs seniorrådgiver Stine Langlete og rådgiver Eivind Digranes forteller om NIMs rapport «Rus og menneskerettigheter».