Utredning av menneskerettslig handlingsrom i spørsmålet om forbud mot søskenbarnekteskap

NIM-b-2022-012
Forbud mot søskenbarnekteskap (pdf) 367.06 KB

NIM har på oppdrag fra Barne- og familiedepartementet utredet det menneskerettslige handlingsrommet for spørsmålet om et forbud mot søskenbarnekteskap i norsk rett.