Hvordan er det å være praktikant på NIMs Kautokeino-kontor?

Vurderer du å søke praktikantstilling på NIMs Kautokeino-kontor, men er usikker på om det er noe for deg? Hos NIM får du arbeide med interessante problemstillinger innenfor menneskerettighetsfeltet sammen med kollegaer med høy faglig kompetanse. Men hva innebærer egentlig dette? Her kan du lese et intervju med Lasse Winther, som tidligere har vært praktikant ved NIMs Kautokeino-kontor.

Hvorfor ville du være praktikant i NIM?

– Jeg har alltid hatt en interesse for menneskerettigheter og den rollen de har spilt opp gjennom historien. Sammen med regjeringen og Stortinget er NIM en av få samfunnsaktører i Norge som har mulighet til å øve reell politisk påvirkning i utforming av lover og regler i samfunnet vårt. Jeg synes NIM har et fantastisk samfunnsoppdrag, og arbeidet NIM gjør betyr så mye for så mange.

 

Hva slags arbeid gjorde du mens du var praktikant i Kautokeino?

– Mange tror kanskje at Kautokeino-kontoret kun jobber med urfolksrettigheter. Slik er det ikke. Urfolksrettigheter er sentralt, men i løpet av oppholdet mitt var jeg innom en rekke forskjellige problemstillinger, innenfor mange forskjellige rettsområder. Jeg jobbet mye med en høringsuttalelse til regjeringens foreslåtte straffebud mot konverteringsterapi holdt opp mot Den europeiske menneskerettskonvensjon (EMK) artikkel 7, 8, 9 og 10. I tillegg jobbet jeg med et notat for Bufdir om barnelovas regler om stebarnsadopsjon opp mot barnets beste og retten til familieliv i art. 8. Jeg var på konferanse i Alta hvor temaet var vold i nære relasjoner i samiske samfunn, og jeg var i Karasjok hvor Sametinget la frem arbeidet med et nytt forslag til endret reindriftslov.

Hva lærte du av å jobbe hos NIM i Kautokeino?

– Først og fremst har jeg naturligvis lært mye om hvordan NIM jobber, og veldig mye om materiell og prosessuell juss om menneskerettigheter på kort tid, samt en god del om forholdet mellom juss og politikk. I tillegg har jeg lært enormt mye om samisk kultur og hverdagen her oppe. Et praktikantopphold i Kautokeino er en helt unik mulighet til å få innblikk i og lære å kjenne det samiske samfunnet. Den største erkjennelsen jeg tar med meg er hvor utrolig lite jeg kunne (og fortsatt kan) om samer, samisk kultur, fornorskingspolitikk, reindrift og hvordan ting funker i Nord-Norge.

Hvorfor bør man velge Kautokeino som praksissted?

– Først og fremst er det en unik mulighet til å få innblikk i samisk samfunn, historie og kultur. NIM er videre Norges fremste ekspertorgan innen menneskerettigheter. Det er en helt unik mulighet til å få innblikk i og lære av samtaler med utrolig flinke folk hver eneste dag.

Hva gjorde du på fritiden?

– Etter at jeg var ferdig på jobb tok jeg som oftest en treningsøkt i gymmen som hører til jobben (gratis for øvrig) eller en løpetur. Ellers gikk vi en del tur rundt om i marka. Jeg hadde en helt nydelig fadder i Mina Haugen, og hun tok meg med på middager og fester. Når man har en som kan ta deg med på litt sånne ting, er det veldig mye lettere å stifte bekjentskaper. På denne måten ble jeg kjent med flere andre, og noen av dem har jeg fortsatt kontakt med den dag i dag.

Hvordan fikset du et sted å bo?

– Leiemarkedet i Kautokeino er ikke like enkelt tilgjengelig som i de store byene, og man finner lite på Finn eller Hybel.no. Jeg tok først kontakt med høgskolen for å høre om de hadde noe ledig. Det hadde de dessverre ikke. Jeg søkte da opp folk som hadde jobbet her tidligere på LinkedIn, og spurte dem hvordan de hadde ordnet med bosted. På den måten kom jeg i kontakt med flere utleiere. NIM kan også forsøke å hjelpe til med å finne et sted å bo.