Ytringsfrihet i fengsel

Innsatte i Bergen fengsel deltok på seminar om ytringsfrihet i regi av NIM og Kriminalomsorgen.

Prosjektet tar sikte på å arrangere seminarer om ytringsfrihet i fengsler, med medvirkning av kriminalomsorgen, innsatte, aktuelle medier og annen kompetanse som kan tilpasses det enkelte seminar. Et slikt seminar ble våren 2022 avholdt i Bergen fengsel. Våren 2023 ble et tilsvarende seminar avholdt i Bjørgvin fengsel.

Periode

Mai 2022 – Juni 2023

Prosjektleder/kontaktpunkt

Deltakere

Samarbeidspartnere

  • Kriminalomsorgen
  • Utvalgte partnere til det enkelte seminar

Formål

Formålet er tosidig, dels informere innsatte om hvilken ytringsfrihet de rettslig sett har, og dels bidra til at de innsatte kan gi uttrykk for sine opplevelser og at de får en arena for ytring.

Relevante lenker