Ytringsfrihet i fengsel

Innsatte i Bergen fengsel deltok på seminar om ytringsfrihet i regi av NIM og Kriminalomsorgen.

Hvordan står det til med ytringsfriheten i fengsel? Og hører vi nok fra de innsatte selv? NIM avholdt 13. mai et seminar om nettopp dette for de innsatte i Bergen fengsel.

Som utgangspunkt har de innsatte i fengsler samme krav på ytringsfrihet som alle andre, men noen ytringer kan begrenses av for eksempel sikkerhetshensyn. Grunnloven har også et unntak fra forbudet mot forhåndssensur i fengsler. Dette kan by på vanskelige grensedragninger og var temaet for Mathilde Wilhelmsens (rådgiver i NIM) innlegg på seminaret.

Ytringsfrihet handler også om retten til å få informasjon, men når stadig mer av samfunnets infrastruktur befinner seg på nett kan man fortsatt nekte innsatte tilgang? Det var en at hovedproblemstillingene til Peter Scharff Smith, professor i rettssosiologi ved UiO, den andre innlederen på seminaret.

Redaksjonssjef Liv Skotheim og debattleder Jon Tufto, begge fra Bergens Tidene holdt, også innlegg om innsattes mulighet til å ytre seg i avisens debattspalter, og kom bl.a. med konkrete skrivetips.

I tillegg hadde en innsatt ved Bergen fengsel et innlegg om sin hverdag og hvordan dette oppleves fra innsiden. For eksempel oppleves avlytting av telefonsamtaler som inngripende og begrensende. Dette har også Sivilombudet tidligere kritisert.

Etter innleggene var det en panelsamtale hvor også Ingunn Seim fra Kriminalomsorgen deltok, og de innsatte kom med spørsmål og innspill. De hadde mange tanker om hvordan forholdene i fengsel kunne forbedres.

Debattleder og initiativtaker for seminaret var Vidar Strømme, fagdirektør i NIM.

Innsattes ytringsfrihet er et utfordrende tema hvor utviklingen innenfor murene kanskje ikke har hold tritt med utviklingen utenfor. For NIM var det lærerikt å få komme inn på de innsattes arena og delta i direkte dialog med dem om temaet, og vil ta sikte på gjenta seminaret i andre norske fengsler.