Vidar Strømme

Fagdirektør

Vidar Strømme

Strømme var advokat i Advokatfirmaet Schjødt fra 1993 til 2021, og hadde før det blant annet erfaring som statsadvokatfullmektig og advokat hos Regjeringsadvokaten. Han har arbeidet innen de fleste rettsfelt, både med kompliserte forretningsrettslige saker for store bedrifter, og saker for privatpersoner. Han har arbeidet med sivile saker, strafferett og annen offentlig rett. I Schjødt var et av fagfeltene hans ytringsfrihet, og han har ført mange saker på vegne av mediebedrifter og andre om ærekrenkelse, privatlivets fred, kildevern og opphavsrett. På menneskerettighetsområdet har han dessuten arbeidet med andre temaer, for eksempel prosedert saker for Høyesterett om dobbeltstraff. Fra Schjødt har han også ledet et lag studenter fra UiO som hvert år deltar i den nordiske prosedyrekonkurransen i menneskerettigheter. Som fagdirektør i NIM har Vidar Strømme bl.a. det overordnede ansvaret for NIMs arbeid med ytringsfrihet.