Ny teknologi og menneskerettigheter

Digital tegning av en hjerne hvor venstre halvdel ser ut som et kretskort

Prosjektet samler forskjellige rapporter, initiativer og aktiviteter som belyser forholdet mellom ny teknologi og menneskerettigheter. Så langt er fire delprosjekter aktualisert:

  • NIM v/ Cecilie Hellestveit har publisert rapporten «Ny Teknologi og menneskerettigheter» som gir et overblikk over de viktigste menneskerettslige utfordringene når teknologiutviklingen gir maskinene en stadig mer sentral plass i styring og forvaltning av det norske samfunnet.
  • I samarbeid med Stiftelsen Fritt Ord ble det arrangert en «konspirasjonsdag» den 1. november 2022. Arrangementet belyste omfang og virkning av konspirasjoner, særlig på Internett (slettet resten av setningen). Denne aktiviteten er særlig rettet mot videregående skoler, og har også sammenheng med Fritt Ords skrivekonkurranse for elever som ble arrangert parallelt.
  • I desember 2022 arrangerte NIM og Teknologirådet et arrangement som setter søkelys på menneskerettigheter i «Metaverset», en interaktive og ubegrenset digital verden. Det ble samtidig lansert en rapport om samme tema.
  • I 2023/2024 vil det lanseres et nytt og tilsvarende samarbeidsprosjekt om et utvalgt teknologisk tema med virkning for menneskerettighetene. NIM og Teknologirådet tar også sikte på å samarbeide jevnlig gjennom å sammenholde kunnskap om teknologisk utvikling med menneskerettslig forståelse.

Prosjektperiode

  • Start: August 2022

Prosjektleder/kontaktpunkt

Deltakere

Samarbeidspartnere

  • Stiftelsen Fritt Ord
  • Teknologirådet

Relevante lenker og publikasjoner