Cecilie Hellestveit

Spesialrådgiver (20 %)

Arbeidsområder: Helse og omsorgOvervåkningTeknologiutvikling og menneskerettigheterVæpnet konflikt

Cecilie Hellestveit er cand.jur fra universitetet i Bergen og har sin juridiske doktorgrad (phd) i folkerett fra Universitetet i Oslo (2014) med hovedfokus på borgerkriger og folkerettens regler for maktbruk og stridigheter. Hellestveit er også samfunnsviter med område- og konfliktstudier fra Bergen, Frankrike, Tyskland og Midtøsten. Hellestveit har vært tilknyttet en rekke forskningsinstitusjoner i inn- og utland hvor hun har arbeidet med krigens folkerett, menneskerettigheter i konflikt, menneskerettigheter i islam og folkerettens regulering av ny teknologi (LAWS, konvergerende teknologier og cyber). Hellestveit var medlem av regionale etiske komiteer for medisinsk forskning fra 2005-2012, UNE (2005-2011) og har vært rådsmedlem i Etikkrådet for Statens Pensjonsfond Utland (Oljefondet) siden 2015. Hellestveit utgav i 2020 boken Krigens folkerett – Norge og vår tids kriger sammen med Gro Nystuen (Universitetsforlaget 2020). Hun er tilknyttet Norwegian Institute of International Law (NAIL) og er ansatt i en 20 % stilling i NIM.