Undervisning om kommuners menneskerettighetsansvar

Panorama av Ålesund kommune i solnedgang.

Prosjektet tar sikte på å utvikle og gjennomføre et undervisningsopplegg om kommunenes menneskerettighetsansvar. Opplegget vil være rettet mot landets kommuner, og vil kunne bestå av blant annet skriftlig opplæringsmateriell, videoer og foredrag. NIM tar sikte på å utarbeide opplegget i samarbeid med kommunesektoren. Arbeidet vil ta utgangspunkt i NIMs rapport «Kommuner og menneskerettigheter» (2021).

Prosjektleder/kontaktpunkt

Deltakere

Formål

Formålet er å bidra til økt kunnskap i kommunene om deres menneskerettighetsansvar, og dermed bidra til bedre implementering av menneskerettighetene på kommunalt nivå.

Relevante lenker