Offentlig ansattes ytringsfrihet

Prosjektet består særlig av foredrag for offentlig ansatte og fagforeninger om faktiske og rettslige sider av offentlig ansattes ytringsfrihet, samt utvikling av veiledere og annet materiell. Til nå har dette arbeidet skjedd overfor blant annet sykepleiere, bibliotekansatte, forskningsmiljøer og skoleverk og kommunalt ansatte.

Prosjektperiode

  • Oppstart: Januar 2022
  • Avsluttes løpende

Prosjektleder/kontaktpunkt

Deltakere

Prosjektformål:

Formålet er å bidra til en økt forståelse for offentlig ansattes ytringsfrihet. Det er stort behov for slik kunnskap, og undersøkelser fra Fafo og andre indikerer at offentlig ansattes ytringsfrihet er under press.

Relevante lenker og publikasjoner