1115 results

Rapport 2019 - Norges nasjonale minoriteter

Rapport 2019 - Norges nasjonale minoriteter

08 Nov 2019

Denne rapporten handler om Norges fem nasjonale minoriteter: kvener eller norskfinner, jøder, rom, skogfinner og tater/romani. NIMs ønske og formål med rapporten er å styrke menneskerettighetsvernet for Norges nasjonale minoriteter gjennom å bidra til økt kunnskap, både om de relevante internasjonale rettslige rammeverkene og om forskning og litteratur.

Høringsuttalelse om forslag til endringer i utlendingsloven m.m. om opptak og lagring av biometri i utlendingssaker

Høringsuttalelse om forslag til endringer i utlendingsloven m.m. om opptak og lagring av biometri i utlendingssaker

15 Oct 2019

Forslaget innebærer blant annet at det skal tas opp og lagres fingeravtrykk av alle som søker oppholdstillatelse, og at slik informasjon skal lagres vesentlig lengre enn etter gjeldende regelverk. NIM anbefaler at departementet vurderer og redegjør for de menneskerettslige rammene for politiets bruk av utlendingsmyndighetenes fingeravtrykksregister for etterforskningsformål.