Hannah Cecilie Brænden

Ráđđeaddi

Bargosuorggit: Mánát ja bearášDálkkádat ja birasNæringsliv og menneskerettigheter

Hannah Cecilie Brænden er utdannet jurist ved Universitetet i Oslo. Under studietiden var Hannah på utveksling i Aix-en-Provence og praktikant i blant annet Lovavdelingen og Kluge advokatfirma. Hun var dessuten vitenskapelig assistent ved Institutt for offentlig rett ved UiO, der hun skrev master om Den europeiske menneskerettskonvensjon og klimaendringene. For dette arbeidet mottok hun UiOs bærekraftspris.