Barns rett til beskyttelse mot vold, overgrep og omsorgssvikt