Menneskerettighetene i Norge i 2021NIMs årsmelding, Dokument 6 (2021–2022)

Innhold