4. Andre menneskerettighetskonvensjoner

FN konvensjonen om økonomiske, sosiale og kulturelle rettigheter (ØSK) anerkjenner retten til helse i artikkel 12(1). Retten følges av en positiv forpliktelse for statspartene til å sørge for å «begrense […] og kontrollere epidemiske […] sykdommer» i 12(2)(c). I sin General comment no 14. har ØSK-komiteen gjort klart at «kontroll av sykdommer refererer til [….] implementering eller styrking av immuniseringsprogrammer eller andre strategier for kontroll av infeksjons-sykdom».1FN-komiteen for økonomiske, sosiale og kuslturelle rettigheter (E/C.12/2000/4) 11. august 2000, paragraf 16 Komiteen spesifiserer at dette innebærer å sørge for helsehjelp, «inkludert immuniseringsprogrammer mot de viktigste infeksjonssykdommene». Kjerneforpliktelsene omfatter å «tilby immunisering mot de viktigste infeksjons-sykdommene i samfunnet», og å «ta grep for å forhindre […] og kontrollere epidemiske […] sykdommer».2Ibid, paragraf 44 (b) og (c).

ØSK-komiteen har også understreket plikten til å besørge vaksinering til en så stor andel av befolkningen som mulig,3Observasjoner om Kazakhstan (E/C.12/KAZ/CO/1),7 juni 2010 paragraf 4. kritisert reduksjon av vaksinasjoner,4Observasjoner om Egypt (E/C.12/EGY/CO/2-4), 12. desember 2013 paragraf 21. og oppfordret til å øke vaksinasjonshyppigheten igjen.5Observasjoner om Ukraina (E/C.12/UKR/CO/6) 13 juni 2014 paragraf 19.

I Oviedo-konvensjonen (konvensjonen om menneskerettigheter og biomedisin) er hovedregelen at «ethvert inngrep i helsen kan kun finne sted etter at personen har gitt sitt frie og informerte samtykke».6Oviedo-konvensjonen artikkel 5. Unntak fra denne hovedregelen kan kun gjøres dersom det er «vedtatt i lov og er nødvendig i et demokratisk samfunn» og gjøres for «å beskytte offentlig helse eller for å beskytte rettighetene og frihetene til andre». 7Oviedo-konvensjonen artikkel 26(1).