Raportajáhkki 2022

NIM ii leat goassige ovdal ráhkadan nu olu raporttaid go 2022:s. Ovdal jáhkki nogai leimmet ráhkadan gávcci ođđa raporta ja ovtta raporta ođastan.

NIM raporttaid fáttat fátmmastit viidát ja leat iešguđetge dásis váikkuhan servvodatdigaštallamiidda ja čalmmustahttán olmmošvuoigatvuođačuolmmaid. Raportat speadjalastejit buori muddui man viiddis mandáhtta mis lea ja vaikko eai čájet buot maid mii leat bargan 2022:s, de leat raporttaid duohken duháhiid mielde bargodiimmut, fágalaš čiekŋudeamit ja iskkadeamit fáttaid birra mat leat dehálaččat Norggas ja main oallugat beroštit.

Loga NIM 2022 raporttaid dáppe: