Rapportåret 2022

I år har NIM produsert et rekordstort antall rapporter. Åtte nye og én revidert rapport har det rukket å bli før vi skriver 2023.

NIMs rapporter har et stort spenn tematisk men har hver på sin måte vært med på å prege samfunnsdebatten og sette menneskerettslige problemstillinger på agendaen. Rapportene speiler NIMs brede mandat, og selv om de ikke er uttømmende for det NIM har gjort i 2022, representerer de tusenvis av arbeidstimer, faglig dypdykk og undersøkelser i temaer som engasjerer og er viktige i Norge i dag.

Les alle NIMs rapporter fra 2022 her: