Menneskerettighetene i Norge i 2020NIMs årsmelding, Dokument 6 (2020–2021)