150914 NIM høringsuttalelse konsekvensutredning TP CRPD (UD) (1) (253 KB)
Palais des Nations by night, Geneva. Tuesday 5 November 2013. Photo by Violaine Martin

NIM benytter herved anledningen til å uttrykke sin støtte til at norske myndigheter som den klare hovedregel bør signere og ratifisere alle sentrale menneskerettighetskonvensjoner og
deres respektive individklageordninger.

Del:
Del: