151116 NIM høringsuttalelse utkast statsrapport CEDAW-endelig (1) (300 KB)
Palais des Nations by night, Geneva. Tuesday 5 November 2013. Photo by Violaine Martin

Informasjon angående komiteens anbefaling nummer 15 om en rask, åpen og inkluderende prosess for reetablering av Norge nasjonale institusjon for menneskerettigheter i tråd med Paris-prinsippene.

Del: