To viktige høringsuttalelser avgitt

NIM høringsuttalelse - NOU 2017 7 Mediemangfoldsutvalget (22.06.2017)(1) (pdf) 679.05 KBHøring - Brochmann II (pdf) 630.75 KB

Hvordan skal norske myndigheter møte Facebook og Googles makt over den digitale offentlige debatten? Hva skjer når lokale medier nedlegges og lokalforvaltningen ikke lenger har noen vaktbikkje? Og vet vi egentlig hvordan barns skolehverdag påvirkes av religiøse skikker?

I dag klinker Nasjonal institusjon for menneskerettigheter til med høringsuttalelser om to av utfordringene vi står overfor: Konsekvensene av et svekket mediemangfold og høy innvandring.

Les høringsuttalelsene her: