Landsforeningen mot rasisme og Antirasistisk Senter bruker nå rasismeparagrafen mot nynazister, skriver Klassekampen. Etter at rundt 70 nynazister marsjerte i Kristiansands gater sist helg har de valgt å anmelde Den nordiske motstandsbevegelsen for bruk av Tyr-runen. Runen betyr kamp og arv og symboliserer den norrøne guden Tyr, og ble også brukt av SS-divisjonen for å markere årsdagen for Adolf Hitlers maktovertagelse. Mori Diakite, lederen for Landsforeningen mot rasisme, sidestiller runen med hakekorset.

Antirasistene anvender straffelovens paragraf 185, kjent som «rasismeparagrafen». Paragrafen slår fast at den som forsettlig eller grovt uaktsomt offentlig setter frem en diskriminerende eller hatefull ytring kan straffes med bot eller fengsel inntil tre år. Som ytring regnes også bruk av symboler, og dette leddet i paragrafen har aldri tidligere vært prøvd i retten, skriver Klassekampen.

Nasjonal institusjon for menneskerettigheter ser positivt på anmeldelsen. «Det er fint at de prøver dette, dersom de mener at det er ulovlig. Hvis man mener at noen har framsatt ulovlige ytringer, skal de nettopp anmeldes i ettertid, snarere enn å søkes stanset i forkant», sier fagdirektør Anine Kierulf til avisen. På spørsmål om hun tror Den nordiske motstandsbevegelsen kan bli dømt, påpeker hun at det vil avhenge av hvor klart det er om symbolet formidler noe som er egnet til å skape hat mot en minoritet.