22. julisenteret har nettopp lansert en ny nettside. Nettsiden er utviklet med vekt på digitale læringsressurser. NIM har bidratt med tekster til den nye nettsiden.

Illustrasjonsfoto: Unsplash / Jamie Street

«Den nye nettsiden er utviklet med spesiell vekt på digitale læringsressurser, som et tilbud for å styrke formidlingen om 22. juli og tilgrenset tematikk i skolen», skriver 22. julisenteret.

På nettsidens læringsressurser finnes fordypningstekster, begrepsbank, oppgaver og lenker til relevante kilder. De er knyttet opp mot kompetansemål for grunnskole og videregående skole, med temaene terrorisme/ekstremisme – demokrati – ytringsfrihet, medier og etikk – historiebruk/minnekultur – og den norske rettsstaten.

NIM har bidratt med tekster om ytringsfrihet og menneskerettigheter.

-Vi er glade for å kunne bidra i et så viktig arbeid som det som 22. julisenteret gjør. Det er viktig at de har gode verktøy og vi er sikre på at den nye nettsiden vil komme mange til gode, sier direktør Petter Wille.

22. julisenterets nettside kan besøkes her.