ICJ Norges fagutvalg for menneskerettigheter arrangerer den 6. mars et seminar som inneholder en fiktiv rettsak med menneskerettslig fokus.

Illustrasjonsfoto: Olu Eleto, Unsplash.com
Illustrasjonsfoto: Olu Eleto, Unsplash.com

Et av spørsmålene som stilles på seminaret er om advokater må ha menneskerettigheter på radaren ved rådgivning. Et annet spørsmål som tas opp til diskusjon er når risikoen for menneskerettighetsbrudd bør vurderes og kommuniseres i klientforhold. Seminaret begynner med en fiktiv rettsak, der scenarioet er at en advokat er saksøkt for dårlig rådgivning og dermed har fått et erstatningskrav mot seg.

Advokaten har gitt råd til et selskap som satser i utlandet og gjør suksess, men der det i etterkant kommer frem at det har fremkommet grove menneskerettsbrudd på selskapets anlegg i utlandet. Scenarioet fortsetter med at selskapet tar ut erstatningssøksmål mot advokaten fordi de «mener at advokaten gjennom sine undersøkelser hadde foranledning til å vurdere at det forelå en fremtredende menneskerettighetsrisiko og påpeke behovet for en særskilt vurdering. Advokaten bestrider dette.».

Etter den fiktive rettsaken, eller scenarioet, er det panelsamtale rundt temaet. Vår seniorrådgiver Erlend Andreas Methi deltar i panelet sammen med partner i Selmer, Liv Monica Stubholt, generalsekretær i Advokatforeningen, Merete Smith, daglig leder og partner i Deloitte, Aase Aa. Lundgaard og Legal Counsel i TechnipFMC, Alexandra Shabasheva. Andre bidragsytere er advokat Nils Christian Langtvedt (Hjort) og Silje Aga Rogan (H) (Lund og co.), som henholdsvis saksøkers og saksøktes advokater i scenarioet.

Seminaret er i Oslo 6. mars, sted er Stiftelsen Fritt Ords lokaler. Mer info om arrangementet finnes på ICJ Studentnettverks Facebook-side.