Spesialrådgiver Petter Wille hos NIM er valgt som medlem i den rådgivende komiteen til Europarådets rammekonvensjon om nasjonale minoriteter (FCNM).

direktør

Dette er den første internasjonale konvensjonen om allment vern av nasjonale minoriteter, hvor formålet er å sikre likebehandling med andre personer og grupper i samfunnet og samtidig sikre at de kan bevare og videreutvikle sin kultur.

Les mer om konvensjonen her: FCNM