I dag feirer vi at FNs barnekonvensjon fyller 30 år.

Barnekonvensjonen har bidratt sterkt til en økt bevissthet rundt barns rettigheter i Norge, både ved regelverks- og politikkutforming, og i forvaltnings- og rettspraksis. Samtidig har den løftet barn frem og gitt dem en særskilt beskyttelse og egne menneskerettigheter. Det er dette vi feirer i dag!

Alle menneskerettighetskonvensjonene gjelder også for barn. Men allerede fra 1920-tallet anså man at barn, som sårbare og forsvarsløse mennesker, burde vernes gjennom egne rettigheter. FNs første barneretterklæring ble vedtatt i september 1924, og er senere utvidet i flere omganger med nye punkter, senest 20. november 1959. Etterhvert var det flere stater som ønsket at barnerettserklæringen skulle erstattes av en egen konvensjon om barns rettigheter. Arbeidet med dette startet i 1979, og FNs barnekonvensjon ble enstemmig vedtatt av FNs generalforsamling 20. november 1989 – på dagen 30 år etter den siste barnerettserklæringen.

Det ble holdt et barnearrangement etter at konvensjonen ble vedtatt, hvor FNs generalsekretær Javier Péres de Cuéllar sa at vedtakelsen av konvensjonen kun var et første steg, og at målet var å sikre at rettighetene skulle bli realitet for alle verdens barn. «Menneskeheten skylder å gi barna det beste den har å gi. Dere er vårt håp for fremtiden!»

Barnekonvensjonen er en av FNs kjernekonvensjoner om menneskerettigheter, og er den konvensjonen som er ratifisert av flest land i verden. I dag er det kun USA som ikke har tiltrådt den. Norge ratifiserte konvensjonen i 1991, og i 2003 ble barnekonvensjonen norsk lov.

Barnekonvensjonen er unik fordi den inneholder et bredt spekter av menneskerettigheter, både sivile og politiske rettigheter og økonomiske, sosiale og kulturelle rettigheter, som også er tilpasset barns særlige behov for beskyttelse. I tillegg klargjør konvensjonen at barn har egne rettigheter, og innfører grunnleggende prinsipper som barns rett til medbestemmelse og at hensynet til barnets beste skal veie tungt i alle avgjørelser som gjelder barn.

I dag deltar NIM på den nasjonale feiringen av barnekonvensjonen. Følg feiringen her fra kl. 10: https://www.sjumilssteget.no/