På bakgrunn av den korte behandlingstid av forskrifter gitt med grunnlag av koronaloven står NIM til disposisjon for å yte bistand på de tidspunkt der det er behov og da også utenfor normal arbeidstid.

Stortingssalen. Foto: Stortinget

Etter koronaloven skal forskrifter gitt med grunnlag i denne loven umiddelbart etter kunngjøring meddeles Stortinget skriftlig. En tredjedel av representantene er tilstrekkelig til å sørge for oppheving av forskriftene, jf. koronaloven § 5 andre ledd første punktum. Med mindre en tredjedel av stortingsrepresentantene støtter oppheving, trer forskriftene i kraft én dag etter at Stortinget har fått meddelelsen skriftlig, jf. koronaloven § 4 første ledd. I praksis holdes statsråd på fredager, og forskriftene kunngjøres og meddeles til Stortinget samme dag.

Med så korte frister antar NIM at stortingsrepresentanter kan ha behov for å stille spørsmål til NIM om forskriftenes forhold til menneskerettighetene fredag kveld og lørdag etter meddelelsen. Etter ikrafttredelsen av forskriftene vil det også kunne være behov for bistand. Denne type bistand og rådgivning om menneskerettslige rammer for­­ ­og implikasjoner ved ulike regler er en sentral del av NIMs mandat jf. NIM- loven § 3. Dette gjør seg i særlig grad gjeldende i den situasjonen vi står i hvor regler blir til svært raskt. Vi ønsker derfor å formidle at NIM står til disposisjon for å yte slik bistand på de tidspunkt der det er behov og da også utenfor normal arbeidstid. Stortingsrepresentanter kan ta kontakt med vår koordinator, seniorrådgiver i NIM Thomas Malmer Berge på telefon 98 65 49 22 og på e-post thomas.berge@nhri.no. Han vil deretter videreformidle til riktig person hos oss, eller til undertegnede. Hvis henvendelsen sendes på e-post, ber vi om at det varsles om det på sms så vi kan svare så raskt som mulig og yte best mulig bistand.

Thomas Malm Berge
Seniorrådgiver
Tlf:98 65 49 22
E-post: thomas.berge@nhri.no