Endringer i barnevernloven – kompetansekrav og varsling til fornærmede og etterlatte

Endringer i barnevernloven - kompetansekrav og varsling til fornærmede og etterlatte (pdf) 260.58 KB

NIM mener det er positivt at det foreslås tiltak for å styrke kompetansen i barnevernet og barnevernsinstitusjonene. NIM er videre enig med departementet at menneskerettighetene neppe oppstiller noen absolutt skranke mot å innføre varslingsregler i tilfeller hvor barn under 15 år begår alvorlige straffbare handlinger, så lenge det innføres materielle og prosessuelle vilkår og garantier tilknyttet varslingsreglene.