FNs spesialrapportør for menneskerettigheter og miljø ber Norge slutte med oljeleting

Fns spesialrapportør for menneskerettigheter og miljø, David R. Boyd. Foto. FN.

2. mars presenterer FNs spesialrapportør for menneskerettigheter og miljø, David R. Boyd, sin rapport for FNs menneskerettighetsråd. Boyd var på landbesøk i Norge i september 2019. Rapporten fra landbesøket ble publisert 3. januar og kan leses her. Sendingen kan ses live og i opptak på FNs web-TV. NIM deltar ved direktør Adele Matheson Mestad via en […]

2. mars presenterer FNs spesialrapportør for menneskerettigheter og miljø, David R. Boyd, sin rapport for FNs menneskerettighetsråd.

Boyd var på landbesøk i Norge i september 2019. Rapporten fra landbesøket ble publisert 3. januar og kan leses her.

Sendingen kan ses live og i opptak på FNs web-TV. NIM deltar ved direktør Adele Matheson Mestad via en forhåndsinnspilt videouttalelse som blir vist på storskjerm.

I rapporten blir det påpekt at selv om det gjøres mye godt arbeid på miljøområdet i Norge, så finnes det rom for forbedringer. NIM støtter dette synet, og klima og menneskerettigheter er ett av NIMs prioriterte arbeidsområder i 2020. NIM deler spesialrapportørens syn om at Grunnloven §112 gir individet en rett til et sunt miljø, slik også Borgarting lagmannsrett nylig konkluderte med i ankerunden av det såkalte klimasøksmålet.

Enkelte av de andre anbefalingene i rapporten knytter seg til menneskerettslige utfordringer som NIM tidligere har påpekt overfor myndighetene. Dette gjelder blant annet mangelen på oppfølging av den nasjonale handlingsplanen for næringsliv og menneskerettigheter samt flere av anbefalingene vedrørende samenes rettigheter..

Blant spesialrapportørens mange anbefalinger til norske myndigheter om hvordan miljøet og klimaet bedre kan ivaretas, er kanskje den mest kontroversielle, sett med norske øyne, hans avsluttende bemerkning hvor han ber Norge slutte med oljeleting og fase ut fossilindustrien:

«Norway should prohibit further exploration for fossil fuels, reject further expansion of fossil fuel infrastructure, develop a just transition strategy for workers and communities dependent on the fossil fuel industry, prohibit the expansion of the most polluting and environmentally destructive types of fossil fuel extraction, including oil and gas produced from hydraulic fracturing (fracking), the Arctic or ultra-deepwater, triple levels of investment in renewables, energy storage and energy efficiency, accelerate actions to reduce short-lived climate pollutants, boost climate finance, support the definition of a mechanism to address loss and damage, and champion the introduction of an air travel levy to finance such a mechanism […]».