Kritikk av våpeneksport-saksbehandling

Norge er bundet av flere internasjonale regelverk til å ikke eksportere våpen til stater hvor de kan bli brukt til å begå menneskerettighetsbrudd eller brudd på internasjonal humanitær rett. Stortinget har vedtatt at våpen ikke skal eksporteres til steder hvor det er krig eller borgerkrig. Nå har Riksrevisjonen undersøkt norsk våpeneksport, og retter blant annet kritikk mot UD fordi deres saksbehandling av eksportlisenser ikke gir tilstrekkelig sikkerhet for at Stortingets forutsetninger følges opp. Blant annet påpekes det at det er utilstrekkelig beslutningsgrunnlag for eksport av forsvarsmateriell til De forente arabiske emirater.

Les Riksrevisjonens rapport her.

Les NIMs innspill til våpeneksportmeldingen for 2018 her.