Høyesterett: Avslo reindriftens krav om eiendomsrett på Stjernøya

Høyesterett kom nylig fram til at de to gruppene med reindriftssamer som hadde reist eiendomskrav ikke har eiendomsrett til Stjernøya. Alderstidsbruk ble avvist idet ingen av de to gruppene av reindriftssamer kunne «tilskrives en bruk av de aktuelle områdene som er tilstrekkelig intensiv og dominerende for erverv av eiendomsrett».