Publikasjoner

Avgrens utvalget

Publikasjoner
Publikasjoner
Mottakere
Mottakere
   Tema
   Tema
   Velg tidsperiode
   Velg tidsperiode

   Søk etter publikasjonsnummer

   Les mer om nummereringssystemet her.

   Viser 1–10 av 667 treff.

   Forslag til forskrift om behandling av personopplysninger i forbindelse med programmet Sammen på vei

   NIM er positive til at departementet ønsker å regulere behandlingen av personopplysninger i forbindelse med programmet Sammen på vei. I høringsuttalelsen etterlyser NIM en nærmere vurdering av hvor inngripende lagringstiden anses å være overfor barnet. NIM peker på at privatlivsimplikasjonene vil kunne få gradvis større betydning etter hvert som barnet blir eldre.

   Til: Barne- og familiedepartementet
   NIM-H-2023-40

   Innspill til Rushåndhevingsutvalget

   NIM har avgitt innspill til Rushåndhevingsutvalget. NIM nevner flere menneskerettslige spørsmål som bør vurderes, blant annet vern mot selvinkriminering og bruk av overskuddsinformasjon. Videre gir vi innspill definisjonen av «rusmisbruker» i tilfeller der rusbruken har sin årsak i en funksjonsnedsettelse og om spørsmålet om funksjonsnedsettelsens betydning for straffefastsettelsen.

   Til: Rushåndhevingsutvalget
   NIM-B-2023-026

   NIM deltar på FNs klimatoppmøte i Dubai

   NIMs direktør Adele Matheosn Mestad deltar på COP28 bl.a. for å fremme en oppfordring til delegasjonene fra 120 nasjonale menneskerettighetsinstitusjoner, og bidra til gode diskusjoner om klima og menneskerettigheter.

   Adele og Mina.

   La 2024 bli året for et voldsoppgjør

   «Vold mot kvinner fremdeles er en av våre største samfunnsutfordringer. I 2024 har myndighetene en gyllen mulighet til å gjøre noe med det.» Kronikk av Adele Matheson Mestad, direktør, og Mina Haugen, rådgiver. Opprinnelig publisert i Altinget 25. november 2023.

   Verbal krigføring

   «Ord er ikke vold, og kan sjelden straffes. Men de kan likevel gjøre forferdelig vondt.» Kronikk av Anine Kierulf, førsteamanuensis UIO, spesialrådgiver NIM. Opprinnelig publisert i Dagens Næringsliv 25. november 2023.

   Funn fra kommuneundersøkelsen om offentlige ansattes ytringsfrihet

   1. Innledning NIM gjennomførte våren 2021 en spørreundersøkelse rettet mot noen utvalgte kommunale ledere. Formålet med undersøkelsen var å kartlegge den generelle kjennskapen til menneskerettighetene blant ledere med sentrale funksjoner i landets kommuner, og få innblikk i hvordan kommunen arbeider med menneskerettigheter. Undersøkelsen resulterte bl.a. i rapporten «Kommuner og menneskerettigheter». Dette notatet presenterer funn som […]

   NIM-N-2023-003