Journalistene Harald Amdal, Eirik Linaker Berglund, Thor Harald Henriksen og Kenneth Hætta fikk i kveld Kulturdepartementets menneskerettspris for sitt arbeid med Tysfjord-sakene, der de avdekket mangeårige seksuelle overgrep i Tysfjord kommune.

Kulturdepartementets menneskerettspris til journalister deles ut hvert annet år til journalister som i særlig grad har satt søkelyset på aktuelle menneskerettighetsspørsmål i Norge. Vinnerne Harald Amdal, Eirik Linaker Berglund, Thor Harald Henriksen og Kenneth Hætta får 100 000 kroner og et litografi av Haakon Bleken. Kulturminister Trine Skei Grande delte ut prisen til vinnerne. (Foto: Linda Terese Liv Rosenberg, Kulturdepartementet)

I 2016 fortalte elleve kvinner og menn i VG om at de var blitt utsatt for seksuelle overgrep i kommunen. Oppslagene, som var et resultat av lang tids målrettet arbeid av journalistene, førte til at det på halvannet år ble avdekket 151 saker med 82 fornærmede og 92 mistenkte personer. 40 saker omhandlet seksuell omgang med barn under 14 år.

Juryen, der NIMs fagdirektør Laila Susanne Vars er medlem, mener at årets vinner skiller seg klart ut: «Saken får frem statens ansvar for å beskytte folks fysiske og psykiske integritet. Barns rettigheter og deres behov for beskyttelse har stått sentralt, sammen med retten til helsevern. Men saken omhandler også religionsfrihet, minoriteters rettigheter og beskyttelse mot overgrep utført av sårbare mot andre sårbare.»

Videre mener juryen at «saken har bidratt til å bryte en taushetskultur i det samiske miljøet, og til å få på plass framoverskuende og trygghetsskapende tiltak som involverer statlige, kommunale og samiske myndigheter og miljøer.».

–Den beste journalistikken er med på å avdekke maktstrukturer og stille spørsmål for de stemmeløse. Gode journalister som tør å stille de riktige spørsmålene, og som evner å formidle nyhetene på en måte som gjør at vi kan forstå. Denne prisen er med på å anerkjenne slik journalistikk, sa kulturminister Trine Skei Grande (V), som delte ut prisen til journalistene. Prisen ble delt ut under Norsk redaktørforenings høstmøte i Oslo.

NIM har også hatt fokus på tematikken i 2017 og 2018, noe som kommer frem i vår temarapport Vold og overgrep i samiske samfunn, der vi har flere anbefalinger om hvordan staten bedre kan ivareta den samiske voldsutsattes menneskerettigheter. Vårt mål med temarapporten var å å sette søkelys på en sentral menneskerettslig utfordring i Norge i dag, og å bidra til forebygging av brudd på menneskerettighetene ved å avklare myndighetenes menneskerettslige plikt til å forebygge, avverge og etterforske vold og overgrep for en særlig utsatt gruppe.