Temarapport 2018 – Vold og overgrep i samiske samfunn

NIM-R-2018-001
Temarapport 2018 - Vold og overgrep i samiske samfunn (pdf) 872.23 KB
Forside temarapport

Rapporten har som mål å sette søkelys på en sentral menneskerettslig utfordring i Norge i dag, og å bidra til forebygging av brudd på menneskerettighetene ved å avklare myndighetenes menneskerettslige plikt til å forebygge, avverge og etterforske vold og overgrep for en særlig utsatt gruppe. Vi har flere anbefalinger om hvordan staten bedre kan ivareta den samiske voldsutsattes menneskerettigheter. Rapporten finnes også på samisk.

Rapporten er også oversatt til samisk. Den finner du her.