Norges nasjonale institusjon for menneskerettigheter (NIM) og Sametinget møttes i dag til vårt årlige kontaktmøte. Vi fikk også presentert vår årsmelding for politikerne i Sametingets oppvekst-, opplærings- og utdanningskomité.

NIMs fagdirektør Laila Susanne Vars, seniorrådgiver Johan Strømgren, avdelingsdirektør Hege Fjellheim.(Foto: Sametinget/Jan Roger Østby)

Blant temaene som ble drøftet på kontaktmøtet var NIMs årsmelding og arbeid med aktuelle urfolksrettslige temaer, herunder gjennomføring av urfolksrettslige konsultasjoner og internasjonal rapportering. Det årlige kontaktmøtet er en del av vårt mandat, der det fremkommer at vi skal gi juridiske råd til Stortinget, Sametinget, regjeringen og forvaltningen om gjennomføringen av menneskerettighetene.

I tillegg fikk NIM presentert årsmeldingen vår for politikerne på Sametingets oppvekst-, opplærings- og utdanningskomité, som er samlet for komitémøter denne uken. Sametingets plenum skal behandle vår årsmelding for 2017 i perioden 12. – 15. juni 2018. Fra NIM deltok fagdirektør Laila Susanne Vars og seniorrådgiver Johan Strömgren på møtene, mens avdelingsdirektør Hege Fjellheim og Carl Erik Moksness møtte for Sametinget på det årlige kontaktmøtet.

Les mer om vårt arbeid og våre oppgaver her.