Årsmelding 2017 (2 MB)
Årsmelding 2017, Norges nasjonale institusjon for menneskerettigheter.

Hva skjer i møtet mellom ny teknologi og menneskerettighetene? Det er et av temaene i vår årsmelding for 2017. Norges nasjonale institusjon for menneskerettigheters årsmelding for 2017 ble overlevert Stortinget 10. april, og er nå tilgjengelig for alle.

I årsmeldingen fremhever vi også andre utfordringer på menneskerettighetsfeltet, som vold i nære relasjoner, barn på flukt, isolasjon i arrest og fengsel, elektrokonvulsjonsbehandling uten samtykke og tros- og religionsfrihet.