NIMs årlige rapport til Stortinget for 2017

DOK6-2017-2018
Årsmelding 2017 (pdf) 1.77 MB
NIMs årsmelding for 2017.

Hva skjer i møtet mellom ny teknologi og menneskerettighetene? Digitaliseringen fører til nye utfordringer knyttet til grunnleggende menneskerettigheter som ytringsfrihet og personvernet. Dette er noe av tematikken i Norges institusjon for menneskerettigheters årsmelding for 2017, som ble overlevert Stortinget 10. april. I årsmeldingen fremhever vi også andre menneskerettslige utfordringer i Norge, som vold i nære […]

Hva skjer i møtet mellom ny teknologi og menneskerettighetene? Digitaliseringen fører til nye utfordringer knyttet til grunnleggende menneskerettigheter som ytringsfrihet og personvernet. Dette er noe av tematikken i Norges institusjon for menneskerettigheters årsmelding for 2017, som ble overlevert Stortinget 10. april.

I årsmeldingen fremhever vi også andre menneskerettslige utfordringer i Norge, som vold i nære relasjoner, barn på flukt, isolasjon i arrest og fengsel, elektrokonvulsjonsbehandling uten samtykke og tros- og religionsfrihet.