Rapporter og undersøkelser indikerer økt bruk av tvang i deler av helsesektoren. Tvangsbruk overfor eldre i sykehjem, overfor personer med funksjonsnedsettelse i psykisk helsevern og i somatisk helsehjelp vies derfor stor oppmerksomhet i NIMs første innspill til FNs komité for rettighetene til mennesker med nedsatt funksjonsevne (CRPD).

NIM har gitt sine innspill til FNs komité for rettighetene til mennesker med nedsatt funksjonsevne (CRPD) om saker de bør ta med neste gang Norge skal høres. Illustrasjonsbilde: rawpixel, Unsplash unsplash-logorawpixel

Komiteen har invitert frivillige organisasjoner og uavhengige institusjoner til å komme med innspill til dem som en del av deres forberedelser til komiteens formelle høring og dialog med Norge neste år. Komiteen møtes til «pre-session» den 24. september for å utarbeide saksliste («List of issues») med tilhørende spørsmål til Norge.

NIM tar opp seks saker i sitt innspill til komiteen: Norges tolkningserklæringer i forbindelse med ratifisering av konvensjonen, diskriminering og levekår for personer med funksjonsnedsettelse med samisk eller annen minoritetsbakgrunn, vergemålsloven i praksis, og tvangsbruk overfor personer med funksjonsnedsettelse i psykisk helsevern, i somatisk helsehjelp og for eldre i sykehjem. NIM mener derfor det er viktig at komiteen har fokus på dette når Norge skal høres.

Komiteen utarbeider på bakgrunn av innspillene spørsmål til staten, og Norge vil bli bedt om å besvare komiteens spørsmål før den formelle høringen i 2019. Du finner innspillet vårt ved å følge denne lenken.