Innspill til formøte og forslag til saksliste – FNs komité for rettighetene til mennesker med nedsatt funksjonsevne (CRPD)

NIM to CRPD pre-session_final (pdf) 815.02 KB
Palais des Nations by night, Geneva. Tuesday 5 November 2013. Photo by Violaine Martin

De problemstillinger som tas opp er Norges tolkningserklæringer i forbindelse med ratifisering av konvensjonen, diskriminering og levekår for personer med funksjonsnedsettelse med samisk eller annen minoritetsbakgrunn, vergemålsloven i praksis, og tvangsbruk overfor personer med funksjonsnedsettelse i psykisk helsevern, i somatisk helsehjelp og for eldre i sykehjem.

Komiteen (CRPD) møtes 24. september for å utarbeide ‘List of Issues’ (saksliste) med tilhørende spørsmål til Norge, og inviterer frivillige organisasjoner og uavhengige institusjoner til å gi muntlige innspill før de de utarbeider sakslisten. Staten vil bli bedt om å besvare spørsmålene før komiteens formelle høring/dialog med Norge neste år. Ved å følge lenken som finnes øverst i denne artikkelen, så finner du NIMs brev til komiteen.