Uttalelse til siste innspillsrunde kjerneelementer

NIM uttalelse - kjerneelementer (pdf) 614.11 KB
Illustrasjonsbilde: Hope House Press, Unsplash unsplash-logoHope House Press

NIM påpeker i en uttalelse til Utdanningsdirektoratet at det menneskerettslige grunnlaget i det nylig vedtatte læreplanverket er gitt en tydelig plass i den overordnede delen, men at "det menneskerettslige grunnlaget blir langt svakere når vi beveger oss fra overordnet del til tverrfaglige tema og kjerneelementer innenfor de ulike fagene."

«Eksplisitt henvisning til menneskerettigheter som del av kjerneelementene gjøres så vidt vi kan se kun i de to samfunnsfagene. Vi vil anbefale å vurdere tydeligere henvisning i bl.a. KRLE-faget og arbeidslivsfag.».

NIM avga i april uttalelse til Utdanningsdirektoratets høring av siste versjon av kjerneelementene som vil være grunnlag for utarbeidelse av fornyede fagplaner for grunnskolen og videregående opplæring i året som kommer. Du kan lese hele vår uttalelse ved å følge lenken lenger opp på siden.