Høringsinnspill til forslag om midlertidig forskrift om straffegjennomføring i medhold av koronaloven for å avhjelpe konsekvenser av utbruddet av Covid-19 mv.

Høringsinnspill – forslag til midlertidig forskrift om straffegjennomføring i medhold av koronaloven (pdf) 242.06 KB
Koronavirus

NIM har avgitt  høringsinnspill til forslag om midlertid forskrift om straffegjennomføring i medhold av koronaloven. Vi fremholdt at når innsatte ikke får adgang til besøk, kan myndighetene ha en plikt til å legge til rette for annen kontakt med familie og venner, slik som skype. Hvis det blir aktuelt med lengere straffeavbrudd mot domfeltes vilje, […]

NIM har avgitt  høringsinnspill til forslag om midlertid forskrift om straffegjennomføring i medhold av koronaloven. Vi fremholdt at når innsatte ikke får adgang til besøk, kan myndighetene ha en plikt til å legge til rette for annen kontakt med familie og venner, slik som skype. Hvis det blir aktuelt med lengere straffeavbrudd mot domfeltes vilje, bør det vurderes opp mot retten til privatliv. Ved vurderingen av om en innsatt skal få adgang til elektronisk soning, kan det etter forholdene være nødvendig å ta i betraktning statens plikt til å beskytte innbyggerne mot vold.