Høringssvar – Utredning av alternativer til frihetsberøvelse av mindreårige og forslag til nye regelendringer

Høringssvar til utredning av alternativer til frihetsberøvelse av mindreårige og forslag til nye endringer (pdf) 257.66 KB
Norges lover
Norges lover

Justis- og beredskapsdepartementet har sendt en utredning av alternativer til internering av mindreårige på høring, hvor det blant annet foreslås å mykne noe opp i tidsfristen for hvor lenge barn kan holdes internert. NIM savner en mer konkret barnefaglig vurdering av behovet for regelendringen, og en grundigere og bredere vurdering av barnets beste. NIM anbefaler […]

Justis- og beredskapsdepartementet har sendt en utredning av alternativer til internering av mindreårige på høring, hvor det blant annet foreslås å mykne noe opp i tidsfristen for hvor lenge barn kan holdes internert. NIM savner en mer konkret barnefaglig vurdering av behovet for regelendringen, og en grundigere og bredere vurdering av barnets beste. NIM anbefaler også at det lovfestes at barn bare kan interneres på et særskilt tilrettelagt barne- og familieinternat som er egnet for å ivareta barnets behov.