Forespørsel om møte med Oslos ordfører og byrådsleder

NIM-B-2022-020
Brev til Oslo kommune 210922 (pdf) 147.60 KB

NIM har sendt brev til Oslos ordfører og byrådsleder hvor vi ber om et møte for å overlevere og presentere rapporten «Kommuner og menneskerettigheter» og dens anbefalinger.