Skriftlig innspill til Dokument 8:22 (2022-2023) Representantforslag om å sikre forsvarlige barnevernstjenester

NIM-H-2022-032
Høringsinnspill - representantforslag om å sikre forsvarlige barneverntjenester (pdf) 162.34 KB

NIM har avgitt skriftlig høring til sak om behandling av et representantforslag som blant annet handlet om å utrede nasjonale klageordninger for barn i norsk rett.

Følg høringen på Storingets nettsider her.