Endring i Grunnloven § 108

Et bånd som vaier i vinden, de samiske flagget på en side, og det norske på den andre.

Stortinget vedtok 15 mai i år å synliggjøre samenes stilling som urfolk i Grunnloven. Denne endringen reflekterer rettspraksis fra Høyesterett og politisk praksis over lang tid, og endrer ikke bestemmelsens rettslige innhold.

Samtidig endres også uttrykket «folkegruppe» til «folk». Disse endringene bringer også ordlyden i Grunnloven mer i tråd med den internasjonale utviklingen. Saken er grundig behandlet i Stortinget i flere omganger etter at grunnlovsforslagene fra Menneskerettighetsutvalget ble fremsatt i 2011. Grunnloven er den høyeste rettskilden i Norge.

NIM ønsker endringen velkommen.

NIMs høringsuttalelse til Stortinget om vurdering av spørsmålet om endring av Grunnloven § 108 kan leses her.

NIM har skrevet om betydningen av Grunnloven § 108 i rapporten «Menneskerettslig vern av samiske bruksområder» fra 2022.