1 resultat

Konklusjoner fra sosialrettskomiteen 2015

22 nov 2017

Den europeiske komité for sosiale rettigheter (sosialrettskomiteen) offentliggjorde i januar 2016 sine konklusjoner for 2015 om Norges gjennomføring av Den reviderte europeiske sosialpakten (RESP). Konklusjonene er basert på gjennomgangen av Norges tolvte statsrapport avgitt 27. mars 2015. Temaet for konklusjonene var Norges gjennomføring av de forpliktelsene som etter sosialpakten omhandler…